Källor

DagRegionFallSymptomfriaDödaHospitalIVAKälla
2021-01-27Stockholm108402Källa
2021-01-27Västra Götaland483021Källa
2021-01-27Värmland9000Källa
2021-01-27Västernorrland005Källa
2021-01-27Östergötland16400Källa
2021-01-27Kalmar2100Källa
2021-01-27Gotland600Källa
2021-01-27Uppsala11601Källa