Källor

DagRegionFallSymptomfriaDödaHospitalIVAKälla
2022-12-15Värmland54704Källa
2022-12-15Kronoberg34002Källa
2022-12-15Norrbotten14408Källa
2022-12-15Västerbotten24305Källa
2022-12-15Västra Götaland171301Källa
2022-12-15Örebro71307Källa
2022-12-15Sörmland53008Källa
2022-12-15Gävleborg15605Källa
2022-12-15Jämtland13601Källa
2022-12-15Dalarna61803Källa
2022-12-15Gotland6001Källa
2022-12-15Blekinge20507Källa
2022-12-15Jönköping33202Källa
2022-12-15Halland55203Källa
2022-12-08Västra Götaland998015Källa
2022-12-08Jämtland10403Källa
2022-12-08Norrbotten10503Källa
2022-12-08Stockholm1211021Källa
2022-12-08Skåne96809Källa
2022-12-08Östergötland35900Källa
2022-12-08Västernorrland30205Källa
2022-12-08Jönköping22202Källa
2022-12-08Västmanland25603Källa
2022-12-08Sörmland48508Källa
2022-12-08Kronoberg22702Källa
2022-12-08Värmland39104Källa
2022-12-08Västerbotten28705Källa
2022-12-08Örebro59204Källa
2022-12-08Uppsala42004Källa
2022-12-08Kalmar27706Källa
2022-12-08Dalarna40506Källa
2022-12-08Halland32800Källa
2022-12-08Blekinge18600Källa
2022-12-08Gävleborg12407Källa
2022-12-08Gotland3100Källa
2022-12-01Värmland18802Källa
2022-12-01Västernorrland15906Källa
2022-12-01Västmanland16203Källa
2022-12-01Västra Götaland603017Källa
2022-12-01Uppsala31706Källa
2022-12-01Västerbotten23003Källa
2022-12-01Gävleborg8403Källa
2022-12-01Blekinge7603Källa
2022-12-01Jämtland5700Källa
2022-12-01Östergötland20904Källa
2022-12-01Kalmar19100Källa
2022-12-01Halland21602Källa
2022-12-01Norrbotten9205Källa
2022-12-01Gotland3501Källa
2022-12-01Jönköping19603Källa